Wenke + Inspirasie

Hulpverlening op Straat of in ‘n Openbare Plek

Soms gebeur dit dat ons iemand op straat raakloop wat verlore lyk, nie sinvolle antwoorde op ons vrae kan gee nie en angstig voorkom. Dit kan heel moontlik ‘n Alzheimerpasiënt wees wat op een of ander manier “ontsnap” en verdwaal het. Hierdie mense gaan deur ‘n...

Besoektyd: Praktiese Wenke vir Kuiergaste

Baie mense is onseker wat om te sê en hoe om op te tree wanneer hulle in die geselskap van ‘n Alzheimerlyer kom. My eerste uitnodiging vir 2020 as spreker is juis oor hierdie onderwerp. Die dag met my man se diagnose moes ons na die X-straal afdeling gaan vir ‘n...

Ek is ‘n Versorger

Ons het verlede maand gesels oor die keuse van tuisversorging met die hulp van ‘n opgeleide versorger vir ons dimensiepasiënte. Vandag wil ons ‘n stem gee aan hierdie versorgers en vanaf hulle kant na hierdie veeleisende werk kyk. Ek is ‘n versorger My dagskof begin...

Tuisversorging – ‘n Haalbare Opsie?

Ons het reeds in ‘n vorige inskrywing gesels oor die keuse van ‘n versorgingsoord vir geliefdes met Alzheimersiekte. Vandag wil ek graag fokus op tuisversorging - met die hulp van ‘n opgeleide versorger. My ervaring is dat al hoe meer families hierdie opsie oorweeg en...

A Daughter’s Walk with Dementia

A Dark Cloud on the Horizon “I hope you are not going to be the one to look after your Mother.”  Those were the words of one of my close friends when I told her that my mother had been diagnosed with Alzheimer’s disease.  My friend was studying psychology at the time...

Kommunikasie met Alzheimerlyers

Ek het reeds in ‘n vorige inskrywing ‘n klompie wenke omtrent hierdie belangrike kwessie gedeel. By ‘n onlangse vergadering van die Alzheimer-ondersteuningsgroep waarvan ek deel is, is die onderwerp weer opgehaal. Dit het my laat besef dat die rustige verloop van ‘n...

My Boek – Nou beskikbaar

elise nel

Ons Raaiselpad met Alzheimer-siekte

nou beskikbaar