alzheimersiekte

Wenke + Inspirasie
vir Families en
Versorgers

welkom!

Ek is bly jy is hier

Alzheimersiekte was my intieme metgesel vir baie jare. Nadat my man met hierdie siekte gediagnoseer is, het ek die pad saam met hom geloop as sy versorger. 

Omdat ek niks van hierdie siekte geweet het nie, was dit eerstens ’n groot skok om die simptome te beleef en tweedens baie moeilik om te weet hoe om dit te hanteer.

Noudat ek die eindstreep van die hobbelpad bereik het, wil ek graag deur my webjoernaal tot hulp wees vir elkeen wat hierdie moeilike pad moet stap.

Alzheimersiekte is ’n raaiselsiekte met vele kante en aspekte waaroor ons kan gesels.

My wens is dat hierdie webjoernaal en my boek, wat nou beskikbaar is, vir jou ’n liggie sal aansteek en dalk sommige van jou “waaroms”  in “daaroms” sal verander.

Wenke + Inspirasie

Tyd vir ‘n diagnose?

Om Alzheimersiekte te herken as dit kom wegkruipertjie speel in ‘n gesin se lewe, is baie moeilik. Die een oomblik is daar tekens, en die volgende oomblik is alles wat aweregs gelyk het weer normaal.

Ontkennings en Beskuldigings

Een van die baie onverstaanbare en uitdagende probleme waarmee Alzheimergesinne gekonfronteer word, is die  beskuldigings en ontkennings wat skielik deel word van die pasient se gedrag.

Winde van verandering

Wanneer die Alzheimerpasient se oordeel sodanig aangetas word dat hy of sy verkeerde besluite begin neem, moet die omgewing aangepas word vir die volgende fase. Veiligheid kom eerste. 

Ontvang my Nuusbrief